دانلود فایل


بررسي توسعه بانكداري الكترونيك در ايران - دانلود فایلدانلود فایل بررسی توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

دانلود فایل بررسي توسعه بانكداري الكترونيك در ايران بررسي توسعه بانكداري الكترونيك در ايران
120 صفحه ورد قابل ویرایش
12000تومان
فهرست مطالب :

فصل اول... 1
كليات تحقيق.. 1
مقدمه. 2
1-1- بيان موضوع و مسأله تحقيق : 3
2-1- اهميت و ضرورت تحقيق : 4
4-1- گزاره هاي تحقيق : 4
2-4-1- فرضيه هاي تحقيق.. 5
5-1- متغيير هاي تحقيق : 6
6-1- روش تحقيق : 6
7-1- جامعه آماري و نمونه تحقيق.. 6
8-1- مدل مهندسی تحقیق: 7
مقدمه. 8
فصل دوم.. 8
ادبيات نظري.. 8
2-1- تاريخچه بانكداري.. 10
2 -1-1- بانك.... 11
2-1-2- پيشينه بانك در جهان. 11
2-1-3- پيشينه بانك در ايران. 11
2-2- تبادلات مالي بصورت الكترونيكي.. 12
2 -2-1- انتقال الكترونيكي منابع EFT.. 12
2-2-2- سوئيفت SWIFT.. 14
2-2-3- مبادله الكترونيكي داده ها(EDI) 15
2-3- بانكداري الكترونيك.... 18
2-3-1- تعريف بانكداري الكترونيك.... 18
2-3-2- بانكداري اينترنتي.. 20
2-3-3- تاريخچه بانكداري الكترونيك.... 20
2-3-4- سيستم هاي پرداخت در بانكداري الكترونيك.... 22
پول الكترونيكي.. 23
چك الكترونيكي.. 23
كارتهاي اعتباري، بدهكار، هزينه. 24
الف) كارتهاي اعتباري.. 24
ب) كارتهاي بدهكار. 25
ج) كارت هزينه. 25
2-3-5- انواع خدمات مهم بانكداري الكترونيك.... 25
  1. دستگ‍اه تحويلداري خودكار (ATM) 26
امنيت در دستگ‍اههاي ATM... 26
انواع بدهي در پرداخت الكترونيك از طريق پايانه هاي فروش... 29
مزاياي اين نوع پرداخت ها 29
امنيت پرداخت از طريق پايانه هاي فروش... 29
بانكداري از راه دور. 30
انواع بانكداري از راه دور. 30
تلفن بانك.... 31
كارتهاي هوشمند. 31
امنيت در كارتهاي هوشمند. 32
تكنولوژي كارتهاي هوشمند. 32
كاربردهاي كارت هوشمند در بانكداري.. 33
2-4- مزایای بانکداری الکترونیک: 33
2-6 بانکداری الکترونیک در ایران: 37
2-7 موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران. 38
2-7-1 شاخص های موانع فنی.. 39
2-7-2 شاخص های موانع فرهنگی: 39
2-7-3 شاخص های موانع مدیریتی: 40
2-7-4 شاخص هاي موانع مالي.. 40
3-1 مقدمه : 45
فصل سوم.. 45
روش تحقيق.. 45
3-2- طرح تحقيق.. 46
3-3 جامعه آماري.. 47
3-4 نمونه : 47
3-4-1 حجم نمونه. 47
3-5 فرضيه هاي تحقيق.. 47
3-5-1 فرضيه هاي فرعي تحقيق عبارتند از: 48
3-6- متغيرهاي تحقيق: 49
3-7 روش هاي مورد استفاده در جمع آوري اطلاعات اين تحقيق: 52
3-7-1 روش كتابخانه اي.. 52
3-7-2 روش مصاحبه. 53
3-7-3- جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه. 53
3-8- تعيين روايي پرسشنامه. 55
3-9- تعيين پايايي پرسشنامه. 55
3-10- روشهاي آماي.. 56
3-10-1 روش اندازه گيري.. 56
3-10-2 روش هاي آماري تحليل داده ها 57
3-10-2-1- آمار توصیفی.. 58
فصل چهارم.. 63
تجزيه و تحليل داده ها 63
مقدمه. 63
4-1- توصیف دادهها: 64
4-1-1 ویژگیهای فردی پاسخ کنندگان: 64
4-1-2 اطلاعات حاصل از سؤالات مربوط به فرضیههای تحقیق: 67
4-2- انجام آزمونهای مورد نظر: 88
4-2-1- آزمون فرضیههای اصلی تحقیق: 88
4-2-2- آزمون فرضیه های فرعی تحقیق: 93
5-1- مقدمه. 105
فصل پنجم.. 105
نتيجه گيري و پيشنهادات... 105
5-2- خلاصه پژوهش.... 106
5-3- پیشنهادات: 108
5-4- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی: 109
منابع: 111
مقدمه
ورود به قرن بيست و يكم و عصر اطلاعات با چالش ها و نگرانيهاي بسيار جدي همچون بحران هاي زيست محيطي، فقر، گرسنگي، سوء تغذيه و خشكسالي همراه بوده است. در اين ميان، هيچ يك از برنامه هاي طراحي شده توسعه و فناوري هاي نوين قرن بيستمي، نتوانسته اند تاثير قاطعي در رفع اين مسايل و شكاف توسعه و تبعات ناشي از آن داشته باشند. (کارول، کلی، 2003)
تمام افراد در جامعه دانش محور، در هر موقعيت مكاني و زماني، دسترسي يكساني به اطلاعات مورد نياز خود خواهند داشت و اين دسترسي به اطلاعات نه تنها حق افراد است، بلكه ابزار و شاخص توسعه[1] نيز محسوب گرديده و حتي اين جوامع را مي توان بر مبنا شاخص ارزش اطلاعات[2] و دسترسي به آن طبقه بندي كرد. (اسکات تاپ، 1996)
عوامل متعدد و متنوعي زمينه ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك را فراهم مي سازند كه همگي ناشي از رشد فناوري و پيچيده تر شدن زندگي بشر هستند. در اين باره ضرورت هاي زير را مي توان برشمرد:
الف رشد فناوري به ويژه فناوري اطلاعات و پهناي باند مخابراتي :
فناوري اطلاعات نهاد عصر حاضر بوده و با نرخي فزاينده و تصاعدي در حال رشد است. به طوريكه در واقع مي توان عصر حاضر را عصر فناوري اطلاعات[3] ناميد .
ب افزايش سرمايه گذاري بانكها در بخش فناوري اطلاعات و تطبيق آن با نيازها و شرايط خويش :
بانكها، سرمايه گذاري كلاني در زمينه فناوري اطلاعات به عمل آورده اند و بخش دولتي نيز در پاسخگويي به شرايط كنوني و كم كردن شكاف بين بخش خصوصي و دولتي، ناگزير از سرمايه گذاري در اين زمينه مي باشد.[4] (OECD,1999)

1 - Development Index
2 - Information Value
3 - Information Technoloagy Age
4 - Organization for Economic Co- Operation and Development


بررسی توسعه بانکداری الکترونیک در ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران

بررسي جنبه های سلولی، مولکولی و ژنتیکی اسپرماتوژنز در پستانداران (انسان) پايان نامه اجراي اسكلت بتني مقاله در مورد یادگیری سازمانی (متن انگلیسی به همراه ترجمه فارسی)

بانكداري الكترونيكي در ايران | خبرگزاری فارس

بانكداري الكترونيكي در ايران . خبرگزاري فارس:‏استفاده ازپيشرفت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات درزمينه كسب و كار موجب فناوري نويني به نام بانكداري الكترنيكي گرديده ‏است.در اين نوشتار شرح ...

بانكداري الكترونيك و سير تحول آن در ايران | خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: در اين مقاله سعي شده تا ضمن ارائه مفاهيم و تعاريف، ويژگي‌ها و الزامات تجارت و بانكداري الكترونيك، ابزارها و كانال‌هاي بانكداري الكترونيك معرفي شود و وضعيت هر يك به صورت اجمالي مورد بررسي

پایان نامه بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران

پایان نامه بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران. پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي علوم اقتصادی، مقدمه: ورود به قرن بيست و يكم و عصر اطلاعات با چالش ها و نگرانيهاي بسيار جدي همچون ...

بانكداري الكترونيك در ايران

تجارت الكترونيك در بهبود بانك ها نتايج ناشي از استقرار نظام تجارت الكترونيك با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاري و امكان جابجايي آزاد سرمايه در سطح بين‌المللي از طريق شبكه ...

SID.ir | بررسي تاثير گسترش بانکداري الکترونيکي بر سودآوري ...

توسعه و گسترش بانكداري الكترونيكي به عنوان يكي از كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در بازارهاي پولي و بانكي كشورهاي پيشرفته جهان، صنعت بانكداري كشور را در سال هاي اخير به منظور به ...

حسابـداری و اقتــصاد و مدیریت | پایان نامه ، پروژه های نرم ...

بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس 14. بررسي دايره حسابداري شعب بانك‌ها (پروژه مالي – حسابداري) 218 . بررسي مقايسه‌اي رابطه بين سود هر سهم (eps) و نسبت قيمت به سود هر سهم (p/e) با بازده سهام در شركت‌هاي پديرفته شده در بورس تهران ...

پایان نامه در مورد بانکداری الکترونیکی : Thesis Banking

بسترهاي سخت افزاري تجارت و بانكداري الكترونيك در ايران . . بانکی ازقبیل انتقال وجه ،وامهای پرداختی ،محصولات بیمه ،ضمانت نامه های بانکی ،و . پایان بخش اول.

پروژه بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران

دانلود پروژه و پایان نامه کامل و آماده پیرامون بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش متن،تعداد صفحات 86 صفحه

دانلود سمینار بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران

دانلود پایان نامه بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران در قالب ورد و قابل ویرایش که در حجم 86 صفحه برای شما دوستان عزیز گرداوری شده.موفق باشید.

پایان نامه در مورد بانکداری الکترونیکی : Thesis Banking

بسترهاي سخت افزاري تجارت و بانكداري الكترونيك در ايران . . بانکی ازقبیل انتقال وجه ،وامهای پرداختی ،محصولات بیمه ،ضمانت نامه های بانکی ،و . پایان بخش اول.

تحقیق تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران

دانلود تحقیق با موضوع تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران، در قالب word و در 199 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: مقدمه، 1-1- اهميت انتخاب، 1-2- طرح سوأل، فصل دوم: تعريف و شناسايي تجارت ...

بانكداري الكترونيك در ايران

در چند سال اخیر و با توسعه اینترنت و فناوری های مبتنی بر وب تلاش های زیادی از سوی بانکها برای راه اندازی و توسعه وب سایت های اینترنتی صورت گرفت که برخی از آنها نه در حد یک اینترنت بانک بلکه شامل صفحات ساده وب بودند که صرفا ...

بانک صادرات ایران - بانكدارى الكترونيك در كشورهاى شمال ...

در فنلاند توسعه نظام بانكدارى الكترونيك به صورت تدريجى صورت گرفت و طبعاً هزينه‏هاى اين توسعه نيز در سطحى پايين ماند و در طول زمان اين هزينه‏ها سير صعودى به خود گرفت .

پایان نامه در مورد بانکداری الکترونیکی : Thesis Banking

بسترهاي سخت افزاري تجارت و بانكداري الكترونيك در ايران . . بانکی ازقبیل انتقال وجه ،وامهای پرداختی ،محصولات بیمه ،ضمانت نامه های بانکی ،و . پایان بخش اول.

پایان نامه بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران

پایان نامه بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران. پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي علوم اقتصادی، مقدمه: ورود به قرن بيست و يكم و عصر اطلاعات با چالش ها و نگرانيهاي بسيار جدي همچون ...

بررسي تأثير بانکداري الکترونيک بر عملکرد نظام بانکداري ...

در كشور ما كه سيستم بانكي سنتي در حال چرخش به سمت سيستم الكترونيكي است ، دانستن تأثيرات آن بر عملكرد بانكي تا به امروز در ايران و بررسي اين تأثير در كشوري توسعه يافته ترمانند مالزي كه بر پايه سيستم بانكداري اسلامي عمل مي ...

SID.ir | بررسي تاثير گسترش بانکداري الکترونيکي بر سودآوري ...

توسعه و گسترش بانكداري الكترونيكي به عنوان يكي از كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در بازارهاي پولي و بانكي كشورهاي پيشرفته جهان، صنعت بانكداري كشور را در سال هاي اخير به منظور به ...

پایان نامه در مورد بانکداری الکترونیکی : Thesis Banking

بسترهاي سخت افزاري تجارت و بانكداري الكترونيك در ايران . . بانکی ازقبیل انتقال وجه ،وامهای پرداختی ،محصولات بیمه ،ضمانت نامه های بانکی ،و . پایان بخش اول.

تحقیق بررسي تكنولوژي ساخت و توليد دستگاه خودپرداز ايراني ...

دانلود تحقیق بررسي تكنولوژي ساخت و توليد دستگاه خودپرداز ايراني (atm ) در 20 صفحه و قابل ویرایش آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

موانع رشد و توسعه تجارت الکترونيک در ايران | شبکه اجتماعی ...

مطالعه در خصوص شناسايي موانع رشد و توسعه تجارت الکترونيک در كشورهاي توسعه يافته در طي سالهاي اخير به فراواني انجام پذيرفته اما با توجه به تحقيقاتي كه انجام شده است، متاسفانه توجه چنداني به اين مقوله به صورت پژوهشي علمي در داخل كشور ايران انجام نپذيرفته است.

روابط عمومي : آموزش بانكداري الكترونيك با «موش هاي دندان ...

تلکس شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران: "آموزش بانكداري الكترونيك با «موش هاي دندان اره اي» بانك ملي ايران" در صدر اخبار پربازديد اين هفته شارا

بانكداري الكترونيك و سير تحول آن در ايران | خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: در اين مقاله سعي شده تا ضمن ارائه مفاهيم و تعاريف، ويژگي‌ها و الزامات تجارت و بانكداري الكترونيك، ابزارها و كانال‌هاي بانكداري الكترونيك معرفي شود و …

بانكداري الكترونيك در ايران

در چند سال اخیر و با توسعه اینترنت و فناوری های مبتنی بر وب تلاش های زیادی از سوی بانکها برای راه اندازی و توسعه وب سایت های اینترنتی صورت گرفت که برخی از آنها نه در حد یک اینترنت بانک بلکه شامل صفحات ساده وب بودند که صرفا ...

بانكداري الكترونيك و سير تحول آن در ايران | خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: در اين مقاله سعي شده تا ضمن ارائه مفاهيم و تعاريف، ويژگي‌ها و الزامات تجارت و بانكداري الكترونيك، ابزارها و كانال‌هاي بانكداري الكترونيك معرفي شود و وضعيت هر يك به صورت اجمالي مورد بررسي

دانلود پاورپوینت پترو پارس

پاورپوینت کتاب آب درمانی

دانلود کتاب کمیاب مکتوبات امام ربانی چاپ سنگی 1913 میلادی اسکن شده،pdf

مجموعه 10 مقاله فارسی و 10 مقاله انگلیسی درباره کارآفرینی

دانلود پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم - 33 اسلاید

تحقیق در مورد اضطراب صحبت کردن در برا بر جمع

دانلود فایل پاورپوینت در مورد روش های تدریس

پایان نامه پ-2 آشنايي بيشتر با SWIFT (word)

تولیدی فرش دستباف

کارآفرینی كارآفريني آموزشگاه رانندگي