دانلود فایل


دانلود تحقیق حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه - دانلود فایلدانلود فایل امروزه انجام امور حسابداری بدون بهره گیری از امکانات رایانه ای با توجه به حجم عملیات و تنوع گزارشات مورد نیاز تقریباً غیر ممکن گردیده است

دانلود فایل دانلود تحقیق حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه - لزوم انجام عمليات حسابداري بصورت رايانه اي و اعلام مشخصات نرم افزار:
امروزه انجام امور حسابداري بدون بهره گيري از امكانات رايانه اي با توجه به حجم عمليات و تنوع گزارشات مورد نياز تقريباً غير ممكن گرديده است در اين راستا نتايج حاصل از بررسيهاي فراوان و مرور راه حلهاي متعدد لزوم استفاده از نرم افزار واحد و يكسان جهت ثبت عمليات مالي مربوط به دسته اول (عمليات فني بيمه) را در كليه شركتهاي بيمه به اثبات رسانيده است. لذا كليه شركتهاي نمايندگي يك شركت بيمه جهت ثبت عمليات بيمه گري صرفاً مي بايست از يك نرم افزار استفاده نمايند.
نكات مهم:
الف) استفاده از يك نرم افزار قطعاً مانع از بكارگيري ساير نرم افزارهاي مورد نياز شركتها جهت پوشش عمليات پشتيباني و عمومي و مسائل مرتبط آنها با بازاريابان و غيره نخواهد شد.
ب) با توجه به اهميت انجام عمليات حسابداري بصورت رايانه اي و اعلام مشخصات نرم افزار كليه شركتها مي بايست نسبت به نصب نرم افزار حسابداري اقدام كنند.
ج) به منظور حفظ يكنواختي هرگونه تغير اساسي در نرم افزار بايد با هماهنگي شعب و واحدهاي حسابداري و انفورماتيك آنها صورت پذيرد.
2- لزوم معرفي مدير مالي يا حسابدار (مسئول عمليات حسابداري و مالي) به مجتمعها[1]:
از آنجايي كه كنترل عمليات مالي شركتهاي نمايندگي از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد و حسب تجارب گذشته نيز يكي از مشكلات بسيار جدي و عامل اصلي ايجاد مغايرات فيمابين، شخصي و ثابت نبودن مسئول عمليات مالي شركتهاي نمايندگي بوده است لذا مشخصات مسئول عمليات مالي و حسابداري شركتها بايد طي معرفي نامه اي، با امضا مدير عامل شركت نمايندگي به مجتمع ها اعلام گرديده و حضور فرد مذكور در جلسات توجيهي و آموزشي نيز به عنوان تكاليف قطعي ايشان تعريف گردد ضمناً هرگونه جابجائي در اين خصوص مي بايست با هماهنگي صورت پذيرد بديهي است شركتهاي نمايندگي در انتخاب عزل و نصب اين افراد مختار مي باشند و ليكن هماهنگي با مجتمعها اجباري خواهد بود. علي ايحال مسئوليت نهايي حسابهاي شركت نمايندگي بعهده مديرعامل و هيئت مديره شركت نمايندگي خواهد بود.
3- نگهداري اسناد و مدارك حسابداري بصورت مدون:
از آنجائيكه اسناد و مدارك حسابداري مي بايست بصورت دقيق طبقه بندي شده و قابل دسترسي باشد لذا فدوريست اسناد و مدارك حسابداري شركت نمايندگي صحافي گرديده و در محل شركت نمايندگي نگهداري گردد به نحوي كه همواره امكان دسترسي به آنها مقدور باشد ضمناً اين موضوع بايستي هنگام ايجاد تغييرات اساسي در مديريت شركت نمايندگي مورد كنترل قرار گرفته و نسخه اي از صورتجلسه تحويل و تحول براي واحد اجرائي ذيربط (مجتمع ها) ارسال گردد.
4- افتتاح حساب بانكي(جاري دريافت بيمه گري و جاري پرداخت بيمه گري):
جاري دريافت بيمه گري
1-4- با توجه به اهميت انجام عمليات بانكي نزديك بانك مشخص كليه شركتهاي نمايندگي مي بايست همراه با تكميل تعهدنامه مخصوص كه نمونه آن توسط واحد اجرائي ذيربط (مجتمع ها) تحويل مي شود نسبت به افتتاح يك فقره حساب جاري كه از اين پس “حساب دريافت بيمه گري ناميده مي شود اقدام نمايند. شرايط و خصوصيات حساب مذكور به شرح ذيل مي باشد:
1-1-4- افتتاح حساب مستلزم تكميل تعهدنامه محضري با هماهنگي دفتر حقوقي شركت بيمه مي باشد.
2-1-4- با عنايت به هماهنگي انجام شده و لزوم اخذ سرويس خاص مورد توافق حساب صرفاً نزديكي از نزديكترين شعب بانك افتتاح گردد.
3-1-4- حساب مذكور شاخه اي (فرعي) از حساب مركزي (مادر) واحد اجرائي (مجتمع) شركت بيمه نزد بانك محسوب مي گردد و صرفاً بابت واريز وجوه دريافتي بابت بيمه نامه ها اعم از فروش نقدي، وصول بدهكاران و وصول چكهاي مربوط به اقساط بيمه نامه مي باشد.
4-1-4- حساب ياد شده (حساب فرعي) بنام شركت خدمات بيمه اي اما بنفع شركت بيمه افتتاح شده و شركت نمايندگي هيچ گونه قدر السهم، حق برداشت و اعمال تغييرات در حساب را ندارد.
5-1-4- حساب فرعي فاقد دسته چك مي باشد.
6-1-4- مانده حساب فرعي در پايان هر روز كاري بحساب سپرده كوتاه مدت معرفي شده توسط واحد اجرائي (مجتمع) شركت بيمه واريز مي گردد.
7-1-4- شركتهاي نمايندگي مجاز به تأخير در واريز حق بيمه به حساب فرعي (جاري دريافت بيمه گري) نمي باشند و دقيقاً طبق شرايط مندرج در بيمه نامه ها و قراردادهاي بيمه اي مي بايست مبالغ به حساب واريز گردد. بديهي است هر گونه مسئوليت ناشي از تأخير واريز مذكور اعم از عدم پرداخت خسارت و غيره بعهده شركت نمايندگي خواهد بود.
8-1-4- بانكهاي مجري حساب دريافت بيمه گري (حساب فرعي) موظف به ارائه صورتحساب و اطلاعات تكميلي حساب به شركت نمايندگي مي باشند و شركت نمايندگي نيز مكلف به كنترل حساب و نهايتاً تهيه صورت مغايرت بانكي مي باشد. به منظور تسهيل در عمليات پيشنهاد مي شود وجوه مربوط به هر يك از رشته ها روزانه طي يك فقره فيش بحساب واريز گردد. به منظور تسريع در اجراي عمليات، شركت نمايندگي موظف است بلافاصله پس از افتتاح حساب مشخصات آن را به اطلاع واحد اجرائي شركت بيمه (مجتمع) برساند.

[1] - مجتمعها واحدهاي اجرائي شركتهاي بيمه هستند كه بر عمليات شركتهاي نمايندگي نظارت مي كنند وهر مجتمع مسئول نظارت و هماهنگي چندين شركت يا نمايندگي است.فایل ورد 30 ص


حسابداری رایانه ای


حسابداری شرکتهای بیمه


لزوم انجام عملیات حسابداری


نگهداری اسناد و مدارک حسابداری بصورت مدونمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه

دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه

فروشگاه گُلد داک دانلود تحقیق تئوري حسابداري

دانلود تحقیق حسابرسي در حسابداري و روش‌هاي آماري در آن قیمت: 6,500 تومان دانلود تحقیق حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه

رايانه - turkumusic.ir

‎حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه - با فرمت قابل ویرایش word. ... و مرور راه حلهاي متعدد لزوم استفاده از نرم‌افزار واحد و يكسان جهت ثبت عمليات مالي مربوط به دسته اول... 27 .

حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه|ni14515

فایل قابل دانلود مورد نظر در مورد حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه می باشد که پس از مطالعه می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.

حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه|ni14515

فایل قابل دانلود مورد نظر در مورد حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه می باشد که پس از مطالعه می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.

حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه|nq14935

همانطور که در ادامه مشخصات فایل حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.

تحقیق درباره حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه | psdkart ...

در این سایت بیش از 100 هزار مطلب و پروژه با عناوین مختلف شامل: تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه ، کارورزی، طرح کسب و کار، طرح های لایه باز فتوشاپ، نمونه سوالات دانشگاه ،برنامه های موبایل و کامپیوتری و سایر فایل های کم یاب جهت دانلود گردآوری شده و هر روز نیز مطلب جدیدی اضافه می شود.

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI|ak7050

حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مدل ها و ابعاد بازارگرایی (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش شبکه های اجتماعی(فصل دوم)

رايانه - turkumusic.ir

‎حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه - با فرمت قابل ویرایش word. ... و مرور راه حلهاي متعدد لزوم استفاده از نرم‌افزار واحد و يكسان جهت ثبت عمليات مالي مربوط به دسته اول... 27 .

حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه|nq14935

همانطور که در ادامه مشخصات فایل حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.

دانلود مقاله حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه

اهم مواردي كه در عمليات حسابداري شركتهاي خدمات بيمهاي پرداخته مي شود1- لزوم انجام عمليات حسابداري بصورت رايانه اي و اعلام مشخصات نرم افزار:امروزه انجام امور

حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه|ip14701

حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه بهترین ها برای شما این بار فایل حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه را مطالعه می نمایید که به راحتی می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.

حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه|ni14515

فایل قابل دانلود مورد نظر در مورد حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه می باشد که پس از مطالعه می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.

تحقیق حسابداري در شركتهاي بيمه

تحقیق حسابداري در شركتهاي بيمه حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمهتعداد صفحات: 21فرمت : ورد (قابل ویرایش) نحوه ثبت حسابها و نگهداري دفاتر: كليه عمليات مربوط به حسابهاي شركت بيمه مي بايست در يك سري سرفصل خاص ايجاد گردد (در ...

حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه|nq14935

همانطور که در ادامه مشخصات فایل حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.

دانلود تحقیق حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه | تاپ درس ...

جازه داد تا مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را با آلمان توسعه دهد. سطح روابط تجاری و صنعتی دو کشور به سرعت گسترش یافت و صدها کارشناس و تبعه آلمانی در ایران مشغول کار شدند.

تحقیق درباره حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه | psdkart ...

در این سایت بیش از 100 هزار مطلب و پروژه با عناوین مختلف شامل: تحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه ، کارورزی، طرح کسب و کار، طرح های لایه باز فتوشاپ، نمونه سوالات دانشگاه ،برنامه های موبایل و کامپیوتری و سایر فایل های کم یاب جهت دانلود گردآوری شده و هر روز نیز مطلب جدیدی اضافه می شود.

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI|ak7050

حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مدل ها و ابعاد بازارگرایی (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش شبکه های اجتماعی(فصل دوم)

فروش دانلودي حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه

دانلود مقاله حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه. 2 . دانلود مقاله حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه - یونی سلس‎دانلود مقاله حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه. ... فروشگاه تخصصی پروژه , مقاله , تحقیق

رايانه - turkumusic.ir

‎حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه - با فرمت قابل ویرایش word. ... و مرور راه حلهاي متعدد لزوم استفاده از نرم‌افزار واحد و يكسان جهت ثبت عمليات مالي مربوط به دسته اول... 27 .

حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه|nq14935

همانطور که در ادامه مشخصات فایل حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI|ak7050

حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مدل ها و ابعاد بازارگرایی (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش شبکه های اجتماعی(فصل دوم)

فروش دانلودي حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه

دانلود مقاله حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه. 2 . دانلود مقاله حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه - یونی سلس‎دانلود مقاله حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه. ... فروشگاه تخصصی پروژه , مقاله , تحقیق

تحقیق حسابداري رايانه اي در شركت هاي بيمه

لزوم انجام عمليات حسابداري بصورت رايانه اي و اعلام مشخصات نرم افزار: امروزه انجام امور حسابداري بدون بهره گيري از امكانات رايانه اي با توجه به حجم عمليات و تنوع گزارشات مورد نياز تقريباً غير ...

دانلود تحقیق در مورد سیستم های کنترلی و دسته بندی آنها ...

دانلود تحقیق در مورد (گزارش كار آموزي) سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان تحقیق نگرشی به مراحل تطور علم اخلاق اسلامی

دانلود مقاله حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه

اهم مواردي كه در عمليات حسابداري شركتهاي خدمات بيمهاي پرداخته مي شود1- لزوم انجام عمليات حسابداري بصورت رايانه اي و اعلام مشخصات نرم افزار:امروزه انجام امور

فروشگاه گُلد داک دانلود تحقیق تئوري حسابداري

دانلود تحقیق حسابرسي در حسابداري و روش‌هاي آماري در آن قیمت: 6,500 تومان دانلود تحقیق حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه

نظرسنجي تلفني از مردم درباره محله ها

دانلود قالب فارسی reti برای وردپرس

دانلود نرم افزار (Chessbase 13 (32bit - 64 bit به همراه سریال نامبر و فعال ساز دائمی

پاورپوینت درباره ساختار اتم

مقاله بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك)

پاورپوینت حسابداري مخارج تحقيق و توسعه

بنرخیرمقدم مکه طرح شماره6

مدرسه 9

آشنایی کلی با دانشگاه مجازی VU و روشهای آسان وکم هزینه تحصیل در آن

مقاله به بررسي ويژگي هاي الگوريتمهاي كنترل همروندي توزيعي كه بر پايه مكانيزم قفل دو مرحله اي(2 Phase Locking)